top of page
IMG_7047.JPG

BRAZILIAN PORTUGUESE/PORTUGISISKA

Doing business in Brazil? Interested in Brazilian culture? Through this course, you will have the opportunity to learn Portuguese in a fun and dynamic way. Our Portuguese language training courses are highly personalized and designed to improve your Portuguese communication and language skills, whether your focus is social or business. Moreover, this course will improve and expand your vocabulary while preparing you to communicate effectively in real-life situations.  Contact us today to learn more about each of our course offerings.

Kommer du att arbeta i Brasilien? Intresserad av brasiliansk kultur? Genom denna kurs får du möjlighet att lära sig portugisiska på ett roligt och dynamiskt sätt. Våra portugisiska språkkurser är mycket personliga och utformade för att förbättra din portugisiska kommunikation och språkkunskaper, oavsett om ditt fokus är socialt eller företagande. Dessutom kommer kursen att förbättras och utöka ditt ordförråd medan du förbereder dig för att kommunicera effektivt i verkliga situationer. Kontakta oss idag för att lära dig mer om alla våra kursutbud.

Brazilian Portuguese: Service
bottom of page